درباره

- معرفی

محمود صادقی حقوق‌دان، پژوهشگر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دانشیاررشته علم حقوق در دانشگاه تربیت مدرس، وکیل پایه یک دادگستری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، رئیس هیئت مدیره مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس، نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی، و عضو کمیته اخلاق پزشکی چند موسسه‌است.

محمود صادقی داور جشنواره‌های خوارزمی، جشنواره فارابی و چند نشریه‌است. زمینه‌های پژوهشی او حقوق مالکیت فکری، حقوق قرارداد، حقوق زنان و حقوق خانواده، حقوق زیستی و اخلاق زیستی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق انتقال فناوری است. او دکترای حقوق در گرایش حقوق خصوصیاز دانشگاه تربیت مدرس داشته و تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم دارد.

 • کارشناسی در رشته حقوق قضایی، در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران (پردیس قم)
 • کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تربیت مدرس
 • دکترا در رشته حقوق خصوصی، در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تربیت مدرس
 • تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم

- سوابق پژوهشی

 • رساله دکتری:  مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس و ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت ۷۹٫

 • پایان نامه کارشناسی ارشد:  قانون حاکم بر اموال منقول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور ۷۲٫

 

 • مطالعه تطبیقی موجبات طلاق در حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی ( پروژه تحقیقاتی اجراشده در مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران – ۱۳۸۰)

 • حقوق قراردادها در نظام های حقوقی پیش از اسلام ( پروژه تحقیقاتی در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی – در حال اجرا )

 • ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، طرح پژوهشی اجراشده در دفتر فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، ‏۱۳۸۱٫

 • مطالعه تطبیقی جنبه های اخلاقی اختراعات بیوتکنولوژیک، طرح پژوهشی اجرا شده در دانشگاه تربیت مدرس–۱۳۸۳٫

 • مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی‏، دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۷۹)

 • مسئولیت های ورثه نسبت به تعهدات‏، دیون‏، محکومیت ها و دعاوی علیه مورث، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره ۷، شماره ۱، بهار ۸۲٫

 • همانند سازی انسان‏ از نظر ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه اسلامی، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره  ۸، شماره ۳، پاییز ۸۳ .

 • کتاب تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس‏، ایران و فقه امامیه، انتشارات امیرکبیر، تهران ، ۱۳۸۳٫

 • کتاب بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، (فصل طلاق)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴٫

 • چالش های اخلاقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک، مجله علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ، دوره ۹، شماره سوم (پیاپی ۴۰)، پاییز ۸۴٫

 • Islamic Perspectives on Human Cloning, International Journal Human Reproduction and Genetic Ethics, European Bioethical Research, Scotland, Vol.13, No.2

 • حقوق پدیدآورنده پایگاه داده، مقاله مشترک با آقای علی طهماسبی، مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۸۵، شماره. ۵۱-۵۰٫

 • تعامل و همزیستی قراردادهای پروانه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت، مقاله مشترک با آقای اصغر محمودی، مجله علمی، پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۳، تابستان ۱۳۸۶٫

 • مالکیت حق مؤلف، چاپ شده در کتاب تأملات حقوقی (مجموعه مقالات نکوداشت استاد دکتر سید حسین صفایی)، انتشارات سمت و دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

 • نقض کرامت انسانی، مبنای منع همانند سازی در اسناد بین المللی، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال اول، شماره دوم و سوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۵٫

 • حقوق اجراکنندگان آثار هنری و ادبی، مقاله مشترک با خانم شیما پورمحمدی، مجله علمی پ‍‍ژوهشی نامه حقوقی مفید، ج ۳، ش ۱، شهریور ۱۳۸۶٫

 • تأثیر همراهی قوه قاهره با تقصیر خوانده در مسئولیت مدنی، مقاله مشترک با آقایان دکتر محمد عیسئی تفرشی و شرافت پیما، فصل نامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، ش ۵۴، زمستان ۱۳۸۶٫

 • موجبات اعطای مجوز بهره برداری اجباری از حقوق مالکیت فکری، مقاله مشترک با آقای منصور خاکپور، فصل نامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، ش ۵۴، زمستان ۱۳۸۶٫

 • حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی، مقاله مشترک با آقای یوسف خلج، مجله فقه و حقوق، ش ۱۵، زمستان ۱۳۸۷٫

 • اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی نقض حقوق مالکیت صنعتی، مقاله مشترک با خانم مریم شیخی،  فصل نامه حقوق دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران، پاییز ۸۸٫

 • بررسی آرا، فقها در خصوص مسؤو لیت مدنی مسؤولان متعدد، مقاله مشترک با آقای کامبیز رعدی، فصل نامه علمی پژوهشی مدرس علوم انسانی، ش ۵۸، سال۱۳۷۸٫

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری:

 

راهنمایی

 • حق اختراع با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالکیت های فکری (TRIPs) ، شهریور ۸۲، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حقوق علائم تجاری با لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالکیت های فکری(TRIPs)، شهریور ۸۲، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حمایت از حقوق پدیدآورندگان طرح های صنعتی، تیر ۸۳، دانشگاه تربیت مدرس.
 • تأثیر تحولات اجتماعی ‏، اقتصادی بر حقوق زن با تأکید بر طلاق ، حضانت و اشتغال، شهریور ۸۳، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حمایت از حقوق پدیدآورندگان پایگاههای داده، مهر ۸۳، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی اصل تساوی زن و مرد در کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حمایت از مالکیت فکری در شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی، دی ۸۴، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتیبا لحاظ موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری مالکیت های فکری (TRIPs) ، اسفند ۸۴، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی وضعیت فقهی حقوقی قرارداد استفاده از رحم زن، اسفند ۸۳ ، دانشگاه الزهرا.
 • حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی، سازمان های پخش رادیو تلویزیونی (حقوق مرتبط)، خرداد ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی اعطای مجوز اجباری بهره برداری در حقوق ایران و معاهدات بین المللی، خرداد ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس.
 • حمایت از حقوق مالکیت فکری در برابر رقابت ناعادلانه، خرداد ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ویژگیهای حقوقی قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی، رساله دکتری، خرداد ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی اثر ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در حفظ کیان خانواده و مشکلات اجرای آن در دادگاههای خانواده، بهمن ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • رویکرد حقوقی به کاربرد درمانی سلول های بنیادین، اسفند ۸۶، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 • مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده، تیر ۸۷، دانشگاه تربیت مدرس.
 • جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد توسط فروشنده در قانون مدنی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مرداد ۸۷، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ماهیت و آثار حقوقی قرارداد پیش فروش مسکن، مرداد ۸۷، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مالکیت صنعتی اتباع بیگانه در قوانین موضوعه و آراء دادگاههای ایران، بهمن ۸۸، دانشگاه تربیت مدرس.
 • تعدد مسئولان جبران خسارت در مسئولیت مدنی و تأثیر آن بر حق زیاندیده برای مطابله غرامت در حقوق ایران، رساله دکتری، اردیبهشت ۸۸، دانشگاه تربیت مدرس.
 • تحلیل فقهی حقوقی امکان محدود ساختن میزان مهریه، آذر ۸۸، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین امللی کالا، اردیبهشت ۸۹، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ماهیت حقوقی، شرایط و آثار قرارداد انتقال فناوری، رساله دکتری،

مشاوره

 • تحولات حقوق خانواده در انحلال نکاح، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اردیبهشت ۸۱، دانشگاه تربیت مدرس.
 • اماره ید، آذر ۸۱، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.
 • صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی، خرداد ۸۳، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ضمان ناشی از تفویت منفعت، رساله دکتری، اسفند ۸۴، دانشگاه تربیت مدرس.
 • اصول و مبانی مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با داوری تجاری بین المللی ایران، (رساله دکتری)، تیر ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس.
 • سنجش شاخص های مفهوم عسر و حرج (موارد عملکرد دادگاههای مازندران)، شهریور ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، مهر ۸۵، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مفهوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی، رساله دکتری، شهریور ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مطالعه رابطه سبک زندگی و وضعیت سلامت زنان خانه دار در دو منطقه از شهر تهران (شمال و جنوب شهر)، مهر ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • تحلیل عوامل مؤثر بر احساس نابرابری جنسیتی در نواحی روستایی (مطالعه موردی استان گیلان)، بهمن ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مفهوم سبب خارجی و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی، رساله دکتری، شهریور ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی نگرش مدیران حوزه های ستادی  ادارات کل و سازمانها نسبت به انتصاب زنان در پست های کلیدی در سطح آذربایجان شرقی، مرداد ۸۴، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مطالعه تطبیقی شروط غیر عادلانه در قراردادهای مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس، اسفند ۸۶، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 • تبیین حقوقی و فقهی ماهیت و ویژگیهای قرارداد اختیار معامله، رساله دکتری، بهمن ۸۷، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مدیریت حل و فصل اختلافات در قراردادهای حوزه نفت و گاز، اسفند ۸۸، دانشگاه تربیت مدرس.
 • تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، رساله دکتری، اسفند ۸۸، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین دو گروه زنان ازدواج کرده با اتباع بیگانه و ایرانی با لحاظ وضعیت حقوقی آنان، تیر ۸۹، دانشگاه تربیت مدرس.
 • ماهیت حقوقی قراداد فرانشیز و آثار آن، مهر ۸۹، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی فقهی حقوقی شرط ترک ازدواج مجدد، خرداد ۸۹، دانشگاه تربیت مدرس.
 • بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران و انگلیس، شهریور ۸۶، دانشگاه تربیت مدرس.
 • جایگاه اصل عدم  توجه به ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران با لحاظ کنوانسیون برات و سفته بین المللی (آنسیترال)، آبان ۸۹، دانشگاه تربیت مدرس.

سخنرانی در مجامع علمی

 • بررسی ابعاد فقهی و حقوقی همانند سازی انسان، نخستین کنگره بین المللی پزشکی قانونی کشورهای اسلامی، تیر ۸۳٫
 • Comparative Study of Ethical Aspects of Intellectual Property in the Field of Biotechnology, International Bioethics Congress, June 2002.
 • “The Concept of Intrinsic Human Dignity and a Right to Dignified Die”, Conference on “Attitudes towards Death in the Context of Social and Technological Changes: Challenges for Muslims and Christians”, 8-10 April 2006, Center of Human Right, Peace and Democracy, Shahid Beheshti University, Iran.
 • بررسی و نقد پیش نویس لایحه “حقوق مالکیت ادبی، علمی،  هنری و حقوق مرتبط”، مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری م‍ؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، مرداد ۱۳۸۶٫
 • حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، اولین همایش ملی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی، دانشگاه تربیت مدرس، آذر ۸۸٫
 • Some Justifications of Intellectual Property According to Islamic Law Sources, 30th Annual ATRIP Congress,  ۲۵-۲۷ July 2011, Singapore.

کارگاههای آموزشی

 • “مشکلات و موانع اخلاقی  ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک”، اولین کارگاه آموزشی جایگاه ثبت اختراع (Patent)در عرصه زیست فناوری، انستیتو پاستور، ۳۱/۱/۱۳۸۵٫
 • آشنایی با مبانی مالکیت فکری (با تکیه بر بحث پتنت) ویژه اساتید دانشگاه تربیت مدرس، آبان ۸۵٫
 • آشنایی با مبانی مالکیت فکری (با تکیه بر بحث پتنت) ویژه مدیران تحقیق و توسعه ایمیدرو، آذر ۸۵٫
 • آشنایی با حقوق مالکیت فکری ویژه مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت مس سرچشمه، دی ۸۶٫
 • سمینار حقوق مالکیت فکری در صنایع دستی، سازمان صنایع دستی ایران
 • سمینار طبقه­بندی سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه­های مختلف فناوری نانو، وزارت علوم
 • ارایه درس حقوق مالکیت فکری، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 • اصول حقوق ثبت اختراع، انستیتو پاستور، ۱۹/۲/۱۳۸۶٫
 • اصول کلی قراردادهای بین المللی انتقال فناوری، اسفند ۱۳۸۸، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.
 • ارتباط و تأثیر موافقت نامه TRIPsبر حوزه موسیقی، هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی، پژوهشگاه فرهنگ و اتباطات، ۲۲/۱۰/۸۹٫
 • آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع ویژه مدیران شرکت های نانوفناوری کشور، ستاد نانو، اردیبهشت ۸۷٫
 • آشنایی با مبانی مالکیت فکری (با تکیه بر بحث پتنت) کارشناسان شرکت انفورماتیک ایران، دی ۸۸٫
 • آشنایی با حقوق مالکیت فکری (با تکیه بر بحث پتنت) ویژه اساتید و محققان دانشگاه تهران، اردیبهشت ۸۹٫
 • آشنایی با مبانی مالکیت فکری (با تکیه بر بحث پتنت) ویژه اساتید مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شاهد، اسفند ۸۸٫
 • کارگاه آموزشی دو روزه کلیات و مبانی حقوق مالکیت فکری (به همراه مصادیق آن) و معاهدات مرتبط، در حاشیه همایش ملی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سازی، آذر ۸۸٫

- سوابق اجرایی

 • مسئول دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس ۷۵- ۱۳۷۳٫
 • مدیرکل فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس ۸۰- ۱۳۷۷٫
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس.
 • عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی.
 • عضو کمیته اخلاق پزشکی پژوهشکده ابن سینا.
 • عضو کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
 • عضو کمیته تخصصی گروه  مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس.
 • مدیر گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس.
 • وکیل پایه یک دادگستری  (عضو کانون وکلای دادگستری ایران)
 • دبیر علمی اولین همایش ملی مالکیت فکری با رویکرد تجاری سای فناوری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • رئیس هیات مدیره موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، از سال ۸۶ تاکنون.
 • نائب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران، از سال ۸۸ تاکنون.
 • دبیر همایش حقوق مالکیت صنعتی؛ نقد و بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی وعلایم تجاری، ۱۰-۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱٫