بررسی سند ۲۰۳۰ در مصاحبه دکتر صادقی با ایرنا

🔹 مفاد سند ۲۰۳۰ انطباق زیادی با اهداف نظام جمهوری اسلامی و نگرش های اسلامی دارد. در این سند، ۱۷ هدف پیش بینی شده که در چهارمین هدف آن تدوین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه عنوان شده است.

🔹 جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سند اعلام حق تحفظ کرده و آورده است که «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین و مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تعبیر شود، نمی داند.» لذا از این مطلب درمی یابیم با وجود اینکه تعهد الزام آوری در سند وجود نداشته اما شرط احتیاط رعایت شده است.

🔹 در ۲۵ شهریور ۹۵ بر اساس پیشنهاد ۱۸ دی ۹۴ وزارت آموزش و پرورش، هیات وزیران مصوبه ای داشته و در آنجا اعلام می کند برای هماهنگی لازم به منظور پیدا کردن راهکارهای اجرای برنامه های سند ۲۰۳۰، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ را تشکیل می دهد.
بر اساس این مصوبه، کارگروه مذکور متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف باید بدون تشکیلات سازمانی جدید و با استفاده از ظرفیت موجود در وزارتخانه ها و دستگاه ها تشکیل شود. طبق بند دوم این تصویب نامه، کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرایی و نظارتی برای تحقق کامل این سند را در سطوح ملی و استانی با بهره گیری از ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

🔹 هیات وزیران در این تصویب نامه، اسناد ملی از جمله سند تحول نظام آموزشی را حاکم بر اجرای این سند دانسته و نکته حائز اهمیت اینکه رونوشت این مصوبه در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۵ به نهادهای و دستگاه های مختلف ارسال شده و دستگاهها از آن مطلع بوده اند اما در زمان خود واکنشی نشان نداده اند.

🔹 پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا،
پایان دادن به گرسنگی و تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر،
تضمین یک زندگی توام با سلامت،
ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین، دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران،
از دیگر اهداف مورد اشاره در این سند است.

🔹 در ذیلِ یکی از این اهداف برای ارتقا سطح زندگی زنان و دختران و رفع تبعیض هایی که در کشورهای مختلف اعمال می شود، مواردی مطرح شده که ممکن است با برخی دیدگاه ها در خصوص حقوق زن مورد نظر ما تطابق نداشته باشد که کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ برای رفع این مشکل به جای عبارت «تساوی» کلمه «عدالت» را جایگزین کرده است. ممکن است برخی از اصطلاحات به کار رفته در سند ۲۰۳۰ تفاوت هایی با دیدگاه های ما داشته باشد به همین دلیل اعلام شده در جایی که مفاد سند در تعارض با قوانین و مقررات ما باشد، اجرا نمی کنیم.

🔹 اینکه با نگاهی به اصل ۱۹،‌۲۰،‌ ۱۴و ۴۳ قانون اساسی درمی یابیم که سند ۲۰۳۰ تطابق کامل با این اصول دارد. به نظر می رسد آنچه درباره این سند در فضای مجازی مطرح می شود صرفا برای استفاده سیاسی از این مساله در زمان انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسایل نادرستی از سند بیان شده که به هیچوجه صحت ندارد.

🔹 آنچه که در خصوص مسایل جنسی در سند ۲۰۳۰ مطرح شده آموزش مربوط به بهداشت باروری و بهداشت جنسی برای پیشگیری از بیماری هایی چون ایدز و آموزش مقابله با آزار جنسی بویژه دختران با سنین پایین است.

🔹 ۱۶۰ کشور این سند را پذیرفته اند و در عین حال در هیچ بخشی از این سند، آموزش هایی که با فرهنگ ملی ما مغایرت داشته باشد، وجود ندارد و می توان برخی موارد و اصطلاحات ارائه شده در سند را با ارزش ها و فرهنگ های هر کشور بومی سازی کرد. همچنین شایعه ممنوع شدن آموزش قرآن در مدارس و حذف مفاهیم جهاد و شهادت از کتاب های درسی، دروغ آشکاری است.

🔹 سه نفر از وزرا نامه محرمانه ای به مقام معظم رهبری نوشته و ضمن ارائه توضیحات اعلام کرده اند که اجرای سند ۲۰۳۰ فعلا متوقف می شود تا بررسی کامل درباره سند صورت گیرد. لازم است این سند به صورت تفصیلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و به نظر می رسد با توجه به اختلاف دیدگاه ها که بخشی از آن به دلیل خوراک برای ایام انتخابات بود، این سند با مشارکت همه ارگان های ذیربط از جمله کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و در نهایت با رسیدن به یک اجماع اجرایی شود.

مطالب مرتبط